תומר נתן שירות מעולה! גם ברגע כלשהו כשהיתה אי הבנה ביני לבין הטלפנית של חברת הביטוח, הוא מייד התייצב לצידי וסידר הכל!
תודה!